Přeskočit na obsah

Pozvánka na členskou schůzi a valnou hromadu

Výbor FC Dosta Bystc-Kníničky, spolek, IČ: 60552280, svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 11. 10. 2021 v 18:00 hod. v sídle spolku (obvodová 1211/4, 635 00 Brno).

Představenstvo FC Dosta Bystc-Kníničky, akciová společnost, IČ: 28325826, svolává valnou hromadu, jejíž působnost vykonává svým statutáním orgánem FC Dosta Bystc-Kníničky, spolek, IČ: 60552280. Valná hromada se bude konat v sídle akciové společnosti dne 11. 10. 2021 v návaznosti na členskou schůzi spolku.

Podrobnosti včetně programu v přílohách.